hoan hỉ

Data plane và control plane

Lí thuyết về control plane và data plane đã xuất hiện trong các sách của CCNA nhưng mình còn nắm rất mơ hồ. Thậm chí bây giờ vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Hôm nay mình tìm hiểu 1 vài tài liệu trên net, cũng vỡ ra được đôi chút. Mình lược dịch lại một bài viết trên blog INE để giúp các bạn dễ hiểu hơn. Các bạn có thể đọc bản gốc tại ĐÂY.

Về cơ bản, control plane của 1 router hay switch có thể được hiểu là tập hợp bất kì thứ gì cần thiết để thực hiện việc định tuyến trên thiết bị đó. Một điểm cần nhấn mạnh, đó là những gói tin thuộc control plane là những gói tin được thiết bị đó gửi đi (có source address là địa chỉ của thiết bị này) hoặc những gói tin được gửi đến thiết bị đó (có destination address là địa chỉ của thiết bị này). Đây chính là chìa khóa giúp chúng ta phân biệt giữa control plane và data plane.

Một số ví dụ về data plane có thể là routing updates từ những giao thức định tuyến động như RIP, EIGRP, OSPF hay các giao thức quản lí (management protocol) như Telnet, SSH hay SNMP, v.v

Một lưu ý nhỏ về các giao thức quản lí, đó là những giao thức này có thể coi là thuộc về control plane, nhưng chính xác hơn, chúng thuộc về management plane. Management plane được coi là tập con của control plane.

Với data plane, còn được gọi là forwarding plane trên 1 thiết bị A, chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là bất cứ thứ gì chạy qua thiết bị đó. Tức là trong quá trình định tuyến, các gói tin dùng thiết bị này (router hoặc switch) để tới điểm đích mà chúng được gửi tới. Những gói tin này không được gửi từ thiết bị A và không được gửi đến thiết bị A. A đơn giản là một thiết bị trung gian để chuyển gói tin đó tới một destination.

Để cho dễ hiểu, chúng ta có thể consider 1 ví dụ sau:

Topology: R1 —- R2 —- R3

R1 và R3 được config BGP. Như vậy, với R1 và R3, routing updates từ 2 router này có thể được coi là thuộc về control plane, bởi vì chúng được gửi tới/nhận từ R1 và R3. Với R2, các gói tin này sẽ được coi là thuộc về data plane vì chúng không được gửi tới/nhận từ R2.

Một ví dụ khác, nếu user dùng Telnet để kết nối với R3, gói tin được gửi từ R1 và nhận bởi R3 và ngược lại được coi là thuộc về control plane. Những gói tin này đi qua R2 sẽ được coi là thuộc về data plane vì R2 là chỉ là 1 router trung gian để chuyển các gói tin này.

Advertisements

Written by hoanvu

August 19, 2011 at 2:12 am

%d bloggers like this: