hoan hỉ

Ích kỉ?

Có lúc tôi muốn cầm lấy bàn tay ấy, ôm người ta vào lòng để ngửi mùi thơm nhẹ nhàng của tóc (thực ra tôi đã dí mũi vào ngửi trộm vài lần mà người ta không biết :”> ) nhưng rồi lại kìm nén rồi thôi.

Mỗi lần nhìn cái dáng nhỏ nhỏ nhanh nhẹn ấy biến mất sau những bậc cầu thang, tôi quay đi và biết rằng tình cảm của mình lại lớn hơn một chút, nhưng chẳng biết làm gì.

Có ích kỉ quá không nếu ngỏ lời với người ta khi trước sau gì tôi cũng đi xa? Hay ích kỉ chỉ là cái cớ tôi bám lấy để biện minh cho sự mâu thuẫn của mình?

Advertisements

Written by hoanvu

March 26, 2016 at 10:31 pm

Posted in Tản Mạn

%d bloggers like this: