hoan hỉ

30 thử thách

1. Tôi có một ý tưởng nhỏ nhỏ đang nhảy cào cào trong đầu rất muốn thực hiện. Thực ra là một thử thách cho bản thân thì đúng hơn. Nó là thế này: tôi sẽ đặt ra 30 thử thách ngẫu nhiên mà mình sẽ cần phải vượt qua trong 30 ngày (có thể lâu hơn 1 tẹo). Xét theo phương diện toán học cao cấp thì hình như mỗi ngày tôi sẽ phải hoàn thành được một thử thách.

2. Tối nay tôi sẽ ngồi liệt kê ra 30 ý tưởng bất kì hiện ra trong đầu mình, có thể là một điều gì đó từ lâu tôi muốn làm mà chưa làm được, có thể là một quyển sách tôi còn đang đọc dở, hoặc một màn tra tấn thể lực, hoặc đi và trải nghiệm một nơi nào đó mà tôi chưa có dịp đi, hoặc rất đơn giản nhưng vô cùng khó khăn là không online facebook trong một ngày chả hạn … Việc liệt kê ra danh sách 30 đầu mục này cũng có thể coi là thực hiện thử thách đầu tiên nhỉ :))

3. Dạo này đang rảnh nên có thể sẽ dễ dàng để hoàn thành một trong các thử thách, không chắc chắn rằng tới khi đi làm thì có thể còn thời gian để thực hiện trong một ngày hay không, nên có thể kéo dãn ra hơn một ngày, nhưng sẽ không được vượt quá 2 ngày cho việc thực hiện một thử thách.

4. Mỗi thử thách tôi sẽ cố gắng viết một entry trên blog, cập nhật về quá trình tôi thực hiện nó, thời gian bắt đầu, kết thúc, gặp những khó khăn gì, kết quả đạt được ra sao. Hi vọng sẽ có nhiều điều hay ho để kể.

5. Tác dụng của việc thực hiện danh sách này mang lại có lẽ sẽ ít nhiều giúp tôi tìm ra điểm yếu và điểm mạnh của bản thân, cần khắc phục những gì. Hi vọng tương lai sẽ có thể thực hiện được 30 thử thách mỗi tháng, và 360 thử thách mỗi năm.

Advertisements

Written by hoanvu

April 8, 2016 at 11:27 am

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] tại bài này tôi định là 1 hoặc 2 ngày sẽ làm 1 thử thách. Nhưng đến lúc liệt kê ra […]


Comments are closed.

%d bloggers like this: